Innkalling til årsmøte i KTF 2021

Hjertelig velkommen til årsmøte i Kriminalteknisk Forum

Onsdag 28.04,21 kl. 14:00

Møtet avholdes digitalt (Microsoft Teams). 

Det bes om at alle medlemmer som kan stille på årsmøtet sender en mail til nestleder Thomas (thomas.andresen@politiet.no) for påmelding, slik at medlemmer også utenfor etaten kan meldes på. Frist for påmelding er onsdag 21.04.21.

Dagsorden:

 1.             Åpning 
 2.             Valg av ordstyrer og to møtereferenter
 3.             Spørsmål til innkallingen
 4.             Årsberetning for 2020
 5.             Regnskap for 2020
 6.             Årsplan for 2021
 7.             Budsjett for 2021
 8.             Forslag til endring av statutter
 9.             Bevis – publikasjoner
 10.             Hedring av medlem (Æresmedlem)
 11.             Innkomne forslag
 12.             Kontingent for 2021
 13.             Valg

Innkomne saker må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. Mer utførlig saksliste blir publisert på www.bevis.no senest 14.04.21.