Utgivelsesplan for BEVIS 2018

Nummer 1
Deadline for redaksjonelt stoff: 23. februar
Deadline annonser til Mediahuset 26. februar
Beregnet utgivelse: Uke 14

Nummer 2
Deadline for redaksjonelt stoff: 11. mai
Deadline annonser til Mediahuset 14. mai
Beregnet utgivelse: Uke 24

Nummer 3
Deadline for redaksjonelt stoff: 24. august
Deadline annonser til Mediahuset 27. august
Beregnet utgivelse: Uke 39

Nummer 4
Deadline for redaksjonelt stoff: 9. november
Deadline annonser til Mediahuset 12. november
Beregnet utgivelse: Uke 50