PÅMELDING KRIMINALTEKNISK LANDSKONFERANSE 2018

Gardermoen 10. – 12. april 2018
Comfort Hotel Runway

Konferansepakke inkludert bankett onsdag kr. 4000,-

Dagpakke m/lunsj kr. 1500,-

Bankett onsdag kr. 700,-

Påmelding innen 20. mars til: trine.alvestad@politiet.no

Før opp navn, e-post, telefonnummer på deltakerne. Vi trenger også fakturaadresse/BID på den som skal attestere faktura.

Påmeldingen kan gjerne sendes felles for hele distriktet, men er altså ikke et «skal-trinn».

Evt. behov for enkelt-overnatting i forbindelse med konferansen, må dere eventuelt avtale direkte med hotellet.