Kriminalteknisk Landskonferanse 2018

Kriminalteknisk Forum i samarbeid med Kripos arrangerte forrige uke årets kriminaltekniske Landskonferanse på Comfort Hotel Runway på Gardemoen. Dette er en konferanse som arrangeres annen hvert år og er gjennomført siden 1987. Tilbakemeldingene er meget gode med relevante temaer som ble presentert av profesjonelle foredragsholdere. Enkelte hevdet at det var en av de beste konferansene på lang tid!

 

Det har aldri vært større deltagelse (ca 200), og deltagere og foredragsholderne viste et glødende engasjement og interesse for faget. Den svenske kriminaltekniske forening var også invitert og deltok.

 

På konferansen ble det særlig satt fokus på kontamineringsproblematikken innen DNA sporsikring, erfaringsutbytte i forbindelse med Monica-saken, stressbelastning og en oppdatering på de tradisjonelle sporsikringsmetodene. I tillegg var det ulike stands hvor aktuelt nytt utstyr ble utstilt og demonstrert.

 

Dette lover godt i forhold til alle de kriminaltekniske utfordringer vi står ovenfor fremover, også med de nye distriktene!