Kjære påmeldte deltaker til KTF-konferansen 2020.

Slik instruks fra POD foreligger nå, «For å redusere smittefaren for egne ansatte og ivareta samfunnsberedskapen og politiets rolle i samfunnet har POD gjort ytterligere tiltak. Det er besluttet med øyeblikkelig virkning at alle interne seminarer, fagsamlinger, kurs avlyses. Ansatte skal heller ikke delta i eksterne kurs eller seminarer» ser KTF ingen mulighet for å kunne gjennomføre KTF-konferansen. Konferansen ville kunne innebære økt smitterisiko for nesten samtlige av landets kriminalteknikere og dermed beredskapen. Det gis åpenbart heller ikke tillatelse fra arbeidsgiver å reise på denne type konferanse. 

KTF har dessverre ikke mulighet til å refundere de utgifter dere har betalt med tanke på konferansen. Pengene har i stor grad gått til hotellet, da fristen for avbestilling har utløpt.

Det er utrolig leit og trist å måtte ta dette steget. KTF har jobbet hardt med å finne interessante foredrag og sette sammen konferansen, og vi gledet oss til å presentere innholdet for dere.

På det nåværende tidspunkt er det uvisst hvor lenge disse restriksjonene vil gjelde, men det er sannsynlig at det vil vedvare over lengre tid. Dette gjør at det er vanskelig å avholde også årsmøtet med valg, godkjenning av regnskap etc. Dette vil KTF komme tilbake til.

Styret, KTF

10.03.20