Innkalling til årsmøte i KTF 2022

Hjertelig velkommen til årsmøte i ­Kriminalteknisk Forum
Torsdag 21.4.22 kl. 1800
Møtet avholdes digitalt (Microsoft Teams)

Det bes om at alle medlemmer som kan stille på årsmøtet sender en mail til nestleder ­Thomas (thomas.andresen@politiet.no) for påmelding, slik at medlemmer også utenfor etaten kan meldes på. Frist for påmelding er onsdag 13.4.22.

Dagsorden:
1 Åpning
2 Valg av ordstyrer og to møtereferenter
3 Spørsmål til innkallingen
4 Årsberetning for 2021
5 Regnskap for 2021
6 Årsplan for 2022
7 Budsjett for 2022
8 Bevis – publikasjoner
9 Hedring av medlem (Æresmedlem)
10 Innkomne forslag
11 Kontingent for 2022
12 Valg


Innkomne saker må være styret i hende ­senest fire uker før årsmøtet (24.3.22). Mer utførlig saksliste blir publisert på ­www.bevis.no senest 13.4.22.