Felt merket med * må fylles ut

Bli medlem

Som medlem kan opptas ansatte i ­politi- og lensmannsetaten med inte­resse for kriminalteknikk. Personer i stillinger som direkte berører det kriminaltekniske arbeidsfelt kan gis anledning til medlemskap.

Prisen for medlemsskap i Kriminalteknisk Forum er kr. 200,- pr. år og inkluderer 4 nummer av medlemsbladet Bevis fritt tilsendt.

Annonser ▾