Årsmøte i KTF 2020

Årsmøtet i KTF 2020 vil bli avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen i forbindelse med den kriminaltekniske landskonferansen.

Tidspunktet for årsmøtet er tirsdag 24. mars 2020 kl. 1700.

Dagsorden:
1. Åpning
2. Valg av ordstyrer og to møtereferenter
3. Spørsmål til innkallingen
4. Årsberetning for 2019
5. Regnskap for 2019
6. Årsplan for 2020
7. Budsjett for 2020
8. Innkomne forslag
9. Kontingent for 2020
10. Valg